Туберкульоз. Проблема залишається

Щорічно 24 березня відзначається Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби з туберкульозом, який проводиться за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1982 року – сторіччя відкриття німецьким вченим Робертом Кохом збудника туберкульозу.

Але Всесвітній день боротьби з туберкульозом це не свято , адже 137 років туберкульоз залишається найпоширенішою у світі інфекційною хворобою, що посідає перше місце у смертності людей від інфекцій. Епідемія туберкульозу поширюється надзвичайно швидкими темпами : 1 хворий на «відкриту » форму туберкульозу за добу виділяє з харкотинням більше 10 млрд. бактерій і протягом року може передати хворобу 10-15 здоровим людям.

У результаті – майже третина земної кулі інфікована туберкульозною бактерією. Щорічно у світі реєструється 7-10 млн. хворих на туберкульоз, із них 2,5- 3 млн. помирає, у тому числі 300 тис. дітей.

В Україні захворюваність населення на туберкульоз почала стрімко зростати з 90 років минулого століття і з 1995 року признана ВООЗ епідемією . Щороку на туберкульоз захворюють майже 40 тис. українців та помирають щорічно понад 10 тис. хворих.

Нинішню епідемію туберкульозу називають триєдиною епідемією. Це означає, що сьогодні реєструється три різновиди туберкульозу . Перший різновид – це «класичний» туберкульоз, який був ще до відкриття протитуберкульозних препараті і виліковується майже у 90 % випадків.

Друга складова епідемії – це епідемія хіміорезистентного туберкульозу. Якщо хворий на туберкульоз самовільно перервав лікування або, відчувши себе краще, перестав приймати протитуберкульозні препарати , то він залишається бактеріовиділювачем , тобто виділяє мікобактерії туберкульозу стійкі до препаратів. Лікування такого туберкульозу займає більше часу (2 роки замість 6-8 місяців),обходиться у 100 разів дорожче , а ніж лікування туберкульозу ,чутливого до препаратів, а також характеризується великим ризиком розвитку ускладнень туберкульозу.

Третя складова епідемії включає туберкульоз у ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД. З настанням ери СНІДу «агресивність» туберкульозу значно зросла. Туберкульоз та ВІЛ інфекція створюють смертоносну комбінацію, бо кожен з цих збудників підсилює дію іншого. При одночасному ураженні ВІЛ інфекцією та мікобактерією туберкульозу, внаслідок послаблення імунної системи вірусом СНІДу знижується опірність організму до туберкульозної інфекції. Ось чому у ВІЛ інфікованих ризик захворіти на туберкульоз у 30-50 разів більший, ніж у заражених тільки мікобактерією туберкульозу, а смерть від туберкульозу стала однією з основних причин смерті хворих на СНІД.

Застерегтися від туберкульозу дуже важко, оскільки інфекція передається , в основному аерогенним шляхом. Краплинки мокротиння , які вміщують мікобактерії туберкульозу виділяючись при розмові, кашлі, чханні, залишаються у повітрі у вигляді аерозолю до 1,5 години і можуть розповсюджуватися на відстань до 3-х метрів. Потім вони осідають на підлозі, одязі, стінах, меблях та інших предметах , висихають, і з пилом можуть потрапити у легені здорової людини.

На початку захворювання з’являються загальна слабкість, погіршення апетиту , безпричинна втрата ваги, кашель понад 2-3 тижні, задишка , біль у грудях, підвищена пітливість (особливо вночі). Вищевказані симптоми часто не викликають підозри і хворі звертаються на пізніх стадіях захворювання.

Виявити захворювання на ранніх стадіях у дорослих та підлітків можливо методом флюорографії чи рентгенографії легень, а у дітей методом туберкулінодіагностики. У більш пізніх стадіях досить інформативним являється метод лабораторної діагностики мазка мокротиння на мікобактерії туберкульозу.

Враховуючи епідемічну ситуацію в Україні профілактичне флюорографічне обстеження населення поводиться щорічно, що являється абсолютно не шкідливим для організму людини, навіть тієї , що зазнала наслідків аварії на ЧАЕС. Обов’язково потрібно проходити це обстеження особам , які відносяться до груп ризику щодо захворювання на туберкульоз за епідемічними, медичними та соціальними чинниками. До речі у 2018 році флюорографічним та рентгенографічним обстеженням органів грудної клітки було охоплено 21782 осіб та виявлено 10 хворих на туберкульоз – 83% усіх вперше виявлених хворих на легеневі форми туберкульозу.

Для своєчасного виявлення туберкульозу у дітей застосовується метод туберкулінодіагностики – так звана «проба Манту», яка проводиться дітям щорічно до досягнення ними 14-річного віку. Ця проба не являється щепленням і не несе для дитини ніякої загрози інфікуватися і захворіти на туберкульоз. Не кожна позитивна туберкулінова проба вказує на те, що дитина вже хвора на туберкульоз. Підвищена чутливість до туберкуліну вказує на ту, чи іншу ступінь інфікованості туберкульозною паличкою і потребує ретельного обстеження такої дитини та проведення відповідного комплексу лікування та оздоровлення з метою попередження виникнення у неї туберкульозу.

Туберкульоз можна лікувати та виліковувати. При своєчасному виявленні захворювання, належному забезпеченні та відповідальному прийомі ліків переважна більшість випадків туберкульозу завершується одужанням. При лікуванні туберкульозу найважливіше, щоб хворий приймав ліки точно за схемою, призначеною лікарем. Якщо зменшувати дозу, пропускати прийом ліків або переривати лікування, відчувши полегшення, мікобактерії адаптуються до антибіотиків та перестають на них реагувати. Такі фатальні помилки призводять до повернення хвороби у ще більш важкій формі хіміорезистентного туберкульозу, який не піддається стандартному шестимісячному лікуванню препаратами першого ряду і на лікування якого потрібно використовувати більш токсичні та дорогі препарати, а саме лікування може продовжуватися до двох або більше років.

Отже, враховуючи ситуацію, що склалася, кожний житель нашого району повинен пам’ятати : при своєчасному виявленні та лікуванні – туберкульоз виліковний, тому не забувайте щорічно проходити профілактичні медичні огляди, та при появі підозрілих симптомів звертайтеся до лікаря.

Районний фтизіатр Тетяна Фурсова